top of page

Referater fra Årsmøter

Her finner du oversikt over Fürstveien Boligsameie sine referat fra tidligere årsmøter tilbake til 2017. Eldre årsmøter kan fremskaffes på forespørsel.

Har du spørsmål ta kontakt med styret.

Kontakt informasjon finner du under kontakt oss.

Fürstveien Boligsameie
2023

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrapport

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Kansellering av tidligere årsmøtevedtak. Vedtak fra 25. mai 2020 med hensyn til oppsett av granittstein. 

 • Diverse orienteringssaker 

  • Orientering om status for fibernett.  Det gjenstår nå kun få sameiere som ikke har fått installert fiber.

  • Orientering om vannskader. 

2022

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrapport

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Endring av husordensregler: 7a i husordensreglene - Utvendig solavskjerming:

 • Endring av vinduer i Fürstveien 24C

 • Utvidelse av terrasseplatting – Fürstveien 20A

Saker

 • Ny Fiberavtale med Telenor

 • Endring av punkt 7a i husordensreglene 7a. Utvendig solavskjerming: 

2021

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrapport

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Innmeldte saker

  • endring av gressvoll til grusbelagt adkomstvei utenfor 22E

  • utvidelse av platting 20C og beplatning

 • Diverse orienteringssaker 

  • Spyling av rør ved NRC Group

  • Bruk av Vibbo-løsningen. 

  • Pegasus Facility Services - ny 
vaktmesterordning. 

  • Vedlikehold av yttervegger 

  • HMS-test av brannanlegget

2020

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrapport

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Innmeldte saker

  • Endring av vedtekter - Rettslig råderett over seksjonen. Korttidsutleie, garasjeplasser og Fremleie.

  • Fordeling av felleskostnader og ansvar 

  • Oppgradering av fellesarealet

  • Erstatte grus foran inngangsparti


  • Skilt med «Fürstveien Boligsameie» i innkjøring til garasjer

  • Utvidelse av takterrasse 24c 

  • Utbygging av takterrasse 22a
Side 4 av 5 

 • Orienteringssaker 

  • Ladere for hybrid- og elektriske biler. (endret s)

  • Helse- miljø og sikkerhet 

Saker

 • Styringssystem for el-bil ladere - Zaptec

 • Utvidelse av takterrasse i Fürstveien 18g

2019

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrappor

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Innmeldte saker

  • Tilkobling til Fibernett

  • Utvidelse av takterrasse 18C 

  • Utvidelse av takterrasse 18A og B 

2018

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrappor

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Innmeldte saker

  • Planting av hekk 

  • Dukkestue - 14

  • Økt internetthastighet - Fremforhandle ny av

  • Beplantning av frukttrær. 

  • Utvidelse av terrasseplatting

  • Trapp fra balkong til hage - 24c

Saker

 • Sak

2017

Saker

 • Konstituering

 • Orienteringssak årsrappor

 • Godkjenning av regnskap

 • Fastsette budsjettet

 • Fastsette honorar til styret

 • Fastsette honorar til revisor

 • Valg av vedlikeholdskomite

 • Valg av kombinert hage- og festkomite

 • Valgkomite

 • Innmeldte saker

  • Vedtektsendring Fordeling av felleskostnader og ansvar

  • Utvidelse av platting - Fiirstenga 14 og 16

  • Forslag om revidering av vedtekter/husordensregler i forhold til retningslinjer for hage

 • Orienteringssaker

  • fra vedlikeholdskomiteen

  • fra hage- og festkomiteen og presentasjon av nettside for sameiet

  • avfallshåndtering

  • Annet: Det kom en henstilling fra flere sameiere om at sameiet kollektivt blir edlem av Snarøen Vel.

bottom of page