top of page

SIDEN ER UNDER UTVIKLING

 

Instruks Maskiner og utstyr

Dette avsnittet inneholder instrukser og risikovurderinger for bruk av sameiets "maskiner og utstyr". Bruk av utstyret er frivillig og alle som benytter det plikter å sette seg inn i innholdet i denne artikkelen

Henger

 • Gyldig førerkort,

 • Riktig lasting​

 

Gressklipper

 • Bruk solide sko Klipp aldri gresset barbeint. Det skal brukes godkjente vernesko når plenklipper brukes.

 • Rydd plenen Knivene under gressklipperen roterer i høy fart. Kjører du over løse gjenstander på plenen kan disse bli kastet ut med stor kraft og gi alvorlige skader, spesielt hvis de treffer i øynene. Hvis du treffer en gjenstand mens du klipper, slå av motoren og sjekk at gressklipperen ikke er skadet før du fortsetter. Det som i tillegg er viktig er å huske på faren for å velte, det skal ikke kjøres i terreng / helling som en ikke er komfortabel med å kjøre i.

 • Hold barn på avstand

 • Fyll bensin når motoren er kald Du bør ikke fylle bensin når motoren er varm. En bør slå av motoren hvis du skal justere klippehøyden underveis eller det er noe annet som gjøres på klipperen.

 • Ved skader på utstyret Skade rapporteres til styret for evt utbedring/service.

 • Rengjør etter bruk Gressklipperen holder seg lengre hvis du rengjør den etter bruk. 

 

Kantklipper

 • Brukerveiledninge ligger i boden. Sett deg inn i innholdet før du bruker klipperen

 • Bruk solide sko Klipp aldri gresset barbeint. Det skal brukes godkjente vernesko når plenklipper brukes. 

 • Rydd område for harde gjenstander, dersom de roterende bladene treffer noe kan det oppstå skader

 • Aldri klipp i nærheten av noen, løft blikket med gjevne mellomrom, vær observant på omgivelsene dine.

 • Ved skader på utstyret skal den ikke brukes. Skade rapporteres til styret for evt utbedring/service.

 

Høyttrykkspyler

 • Sett høytrykkspyleren på et relativt plant underlag.

 • Ved spyling må man være oppmerksom på hvor man spyler, slik at man ikke skader seg selv eller andre.

 • Samt annet materiell som ligger i nærheten.

 • Hold barn på avstand

Hekksaks

 

Er i følge https://geo.ngu.no/kart/radon/ vurdert til Moderat til lav (laveste nivå)

Risikovurderinger kan kan gjennomføres ved å fylle ut dette skjema i tråd med akseptkriteriene definert i skjema.

bottom of page