top of page

Vedlikehold

Her finner du nyttig informasjon om vedlikehold av din egen bolig og fellesområdet som blir vedlikeholdt av sameiet.

Sameiet er ansvarlig for å vedlikeholde alle grøntområder, stier samt beskjæring av trær og busker. Sameiet har har en avtale med en ekstern vaktmester leverandør som utfører jobb på oppdrag av sameiet. Styret er ansvarlig for vaktmesterens arbeidsoppgaver på vegne av sameiet. Nedenfor finner du en liste over definerte arbeidsoppgaver, har du spørsmål eller kommentarer ta kontakt med styret.

Vedlikehold- eget ansvar

For at området skal være rent og pent er vi helt avhengig av seksjonseiers egen innsats for vedlikehold av uteområdet. Av økonomiske årsaker har vi prioritert å outsource kun de aller viktigste oppgavene til vaktmester, mens andre oppgaver gjøres på dugnad og fortløpende av seksjonseier.

Plattingen er en del av hver enkelt seksjon, og eier er ansvarlig for vedlikehold av denne. Her finner du link til fargekoder til maling av platting.

Vedlikehold av sluker

For å unngå skade på bygningene må den enkelte sameier påse at utendørs sluk holdes fritt for løv, is og liknende, slik at drenering virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår skade som følge av manglende rensing av sluk og drenering, kan den enkelte sameier selv måtte dekke utbedringskostnadene.

Det er derfor viktig at hver bebor renser slukene minimum 2 ganger per år. Det gjelder sluk på takterassen, sluk på veranda og sluk ved inngangspartiene. 

Styret vil etter høst dugnaden ha en befaring på takterassene til samtlige beboere for å kvalitetssikre at sluken og taket er vedlikehold tilstrekkelig. Grunnen til at styret gjør dette er for å unngå fremtidig lekasje grunnet dårlig vedlikeholde, noe som vil medføre en merkostnad på samtlige beboere da det terasser er sameiets ansvar.

Vaktmesterens oppgaver:

bottom of page