top of page

Beredskapsplan 

Fürstveien Boligsameie.

Viktige tlf. nummer

 • Brann: 110

 • Politi: 112

 • Ambulanse: 113

 • Alfa Olis (sameiets gasskontrollør): 23 24 40 30

 • Møteplass ved brann/hendelse Fotballbanen/Haugen 
  (kongshavn - se plassering i kart

  • (Viktigheten av å ha et definert møtested er for at en ikke skal måtte risikere å ta seg inn i en leilighet og utsette andre for risiko fordi en ikke vet om alle har kommet seg ut i sikkerhet)

Samtlige av våre boliger i Fürstveien Boligsameie er tilknyttet vårt felles gassanlegg. Styret ber om at alle beboere i sameiet leser denne beredskapsplanen grundig og tar seg en tur på anlegget for å gjøre seg kjent med hvor gasstanker befinner seg, gjør seg kjent med brannvarslingsanlegget og brannslukningsapparat samt kjøper inn manglende trekant nøkler til eget anlegg og legger de på ett lett tilgjengelig sted. Styret vil være behjelpelige ved spørsmål.

 

Enhver sameier er ansvarlig for å utføre årlig gass kontroll på sin seksjon. Styret bestiller kontrollen og Alfa Olis varsler hver enkelt beboer.  

Vi har i dag ett godt sikret og trygt gass anlegg, men det er fortsatt viktig at alle beboere holder seg oppdatert på vår beredskapsplan. Dette heftet skal følge boligen ved salg og vi ber om at eventuell ny kjøper vil bli bedt om å lese heftet.    

Instruks ved brann

 

Brann i bolig: Ved brann i egen bolig skal sameier, så sant det er mulig, stenge av gasskran i egen bolig. Kranen finner du i gass skapet tilknyttet din seksjon. Dette skapet åpnes av en enkel trekant nøkkel. Beboer må sørge for at nøkkelen er oppbevart på ett lett tilgjengelig sted.

Ved en omfattende brann i boligen og skapet knyttet til din seksjon ikke er tilgjengelig, stenger man av gassen med hovedkranene i de nedgravde tankene. Nøkkel til tankene skal til enhver tid være tilgjengelig i brann boks i begge garasjene, samt denne beredskapsplanen og ett oversiktskart til brannvesenet. 

Brann i garasje: 

Ved en brann i garasjeanlegget skal brannvesenet tilkalles automatisk i den store garasjen. I den lille garasjen er det montert en høylytt alarm. Brenner det i den lille garasjen må den enkelte tilkalle brannvesenet. Gassanlegget må stenges ved en brann i garasjeanlegget. Det gjøres i de nedgravde tankene. Nøkler til tankene er tilgjengelig i brann boks i begge garasjene, samt denne beredskapsplanen og ett oversiktskart til brannvesenet.

 

For hurtig tilkalling av brannvesenet er det montert en liten rød boks rett innenfor porten i den store garasjen. Knuser man glasset på denne blir brannvesenet tilkalt. 

 

Det er montert brannslokningsapparat ved hver nød utgang i garasjene. 

 

Gasslekkasje i bolig: 

Gass er tilsatt en sterk lukt som minner om råtne egg. Har du mistanke om en gass lekkasje i din bolig stenger du kranen i gass skapet tilknyttet til din seksjon for så å åpne alle vinduer for å lufte godt.  Deretter kontakter du Styret og Alfa Olis.

 

Større gass lekkasje: Ved større gasslekkasje, eventuelt brudd på gass rør må man kontakte brannvesenet og stenge lekkasjen fra de nedgravde gass tankene. Deretter kontaktes Styret og Alfa Olis. 

Gass_edited_edited_edited.jpg

Hovedkran - Hele anlegget

 • Rutine: Stenges ved brann

 • Plassering: mellom garasjene

 • Nøkler: Systemnøkkel

GassBolig.png

Hovedkran - Bolig

 • Rutine: Stenges ved brann

 • Plassering: På vegg i tilknytting til bolig, hver bebor har ansvaret for å orientere seg om plassering til sin enhet

 • Nøkler: Trekantnøkkel

  • må være lett tilgjengelig  i hver bolig

Plasseringer

 

Gasstank

Plassering gasstankv3.png

 

Slokkeutstyr

Stor garasje

FusrtveienStorGarasje.png

Liten Garasje

Pulverapparat Plassering liten Garasje.p
bottom of page