top of page

Sjekkpunkter i ditt eletriske anlegg

Beboerne i sameiet har også et HMS-ansvar, og det er styrets oppgave å informere om hvilke plikter de har. Beboerne skal blant annet kontrollere sitt elektrisk anlegg

Generelle sjekkpunkter  

 • Har du oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget? 

 • Går sikringene ofte?

 • Er alle elektroinstallasjoner utført av aut. elektroentreprenør? 

 • Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler?

 

Sikringsskapet

 • Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? 

Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. 

 • Er eventuelle sikringer skikkelig tilskrudd? 

Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør. 

 

Ledninger og kabler

 • Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet med skjøteledning?

Apparater som bruker mye strøm skal ikke kobles med skjøteledninger. Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" – kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter. 

 • Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?  

Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. 

 

Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør. 

 

Elektriske utstyr

 

 • Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? 

(Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner, mobilladere etc.)

 • Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? 

Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie (pga. tordenvær). 

 • Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? 

50 % av husbrannene oppstår på komfyren. Komfyrvakt installeres i alle nye leiligheter og kan enkelt og billig installeres i alle eldre leiligheter.

 • Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket?  

Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. 

Tørk aldri klær på ovnen. 

 • Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? 

En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. 

 • Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for?

Se etter brunsvidde skjermer. 

Bytt til led-pærer som har mindre varmeutvikling. 

 • Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? 

Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. 

 

bottom of page