top of page

Informasjon

zaptec header.png
Styringssystem for el-bil ladere

 

Stadig flere i sameiet anskaffer elektrisk- eller hybridbil med behov for lader, med bakgrunn i gjennomgang av kapasiteten i det elektriske anlegget ved Nesberget AS den 06.03.2020. ble det på årsmøte avholdt 25.05.2020 orientert om det var behov for styringssystem for ladere.

Økt etterspørsel etter ladestasjoner fra sameiere i etterkant av årsmøtet aktualiserte behovet for installering av styringssystem, og det ble derfor besluttet å montere Zaptech ladesystem på ekstraordinært årsmøte 25.08.20.

 

- Det vil være frivillig å oppgradere til ny lader for dem som allerede har montert.

- Alle nye installasjoner eller oppgraderinger av eksisterende ladestasjoner skal kobles til sameiets felles ladeanlegg (Zaptech).

 

AS Watt har montert Zaptech anlegget og kan bistå med montering av nye ladestasjoner.
Kontakt: https://www.watt.no

 

Basert på vedtaket er Vedtektene oppdatert.

 

Informasjon om systemet.

bottom of page