top of page

SIDEN ER UNDER UTVIKLING

Overordnet mål

  • Borettslaget/sameiet skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet.

 

Målet skal oppnås med god risikoforståelse og tiltak for å minimere risiko (sannsynlighet og konsekvens) av definerte scenarier som strider med hovedmålet.

Trinn 1 - Risikoforståelse

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Risikovurdering med tre enkle spørsmål

  • Hva kan gå galt?

  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?

  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det går galt?

RisikomatriseEnkel.png

Høy risiko: Tiltak for å redusere risiko må iverksettes

Middels risiko: Tiltak for å redusere risiko anbefales

Akseptabel risiko: ingen risikoreduserende tiltak

 

Trinn 2 - Handlingsplaner

Nye punkter som tilføyes Risikovurderingen av sameiere eller medlemmer av styret gir utgangspunkt for handlingsplaner med konkrete punkter (mål/delmål, tidsfrister, og ansvarlig utøver). Forslag til nye punkter som bør tilføyes risikovurderingen sends til styret. Styret behandler nye punkter på styremøtene (ca månedlig).

 

Planen som helhet revideres annen hvert år.

Oppdatert okt 2020.

bottom of page