top of page

Vårdugnad 9. mai


De som har anledning møtes for felles innsats søndag 9. mai kl 13:00. Pass på god spredning og avstand til andre utenfor din husholding. Den som heller ønsker å gjøre en innsats utenfor oppsatt tid finner oppgavelisten under.

Av hensyn til smitte arrangeres det heller ikke denne gangen noen sosial samling etter dugnaden, dessverre.


Alle oppfordes forøvrig til å gå over egene sluk på tak/veranda i forbindelse med dugnader. Til informasjon har styret engasjert NRC Gravco AS til å gjennomføre vedlikeholsspyling av avløpsnettet i løpet av juni. Mer informasjon om dette kommer.


Prioritert:

 • Legge ut bark i hekker og rundt trær

 • Rake løv og grus og fjerne løvetann fra plener.

 • Spyle trappen mellom 22 D og 22 E

 • Spyle asfalten ned mot garasjene

 • Spyle stein – både kantstein og andre steiner der det trengs.

 • Rense sluk.

 • Fjerne grus utenfor 18 D, G og E og omfordele “riktig grus” til dette området.

 • Flytte grus på gangveier fra steder hvor det er for mye til steder der det mangler

 • Fjerne ødelagt gjerde ved fotballbanen

 • Sette inn pærer i lyktene som er mørke.

Oppgaver hvis tid:

 • Klippe tornekratt i skråningen ned mot fotballbanen

 • Rydde søppel ved fotballbanen

 • Luke i skråningen nedenfor Fürstenga 14 og 16

 • Luke/rydde i skråningen nedenfor nr 18

48 views
bottom of page