top of page

Styringssystem for el-bil ladere


Stadig flere i sameiet anskaffer elektrisk- eller hybridbil med behov for lader, med bakgrunn i gjennomgang av kapasiteten i det elektriske anlegget ved Nesberget AS den 06.03.2020. ble det på årsmøte avholdt 25.05.2020 orientert om det var behov for styringssystem for ladere.


Økt etterspørsel etter ladestasjoner fra sameiere i etterkant av årsmøtet aktualiserte behovet for installering av styringssystem, og det ble derfor besluttet å montere Zaptech ladesystem på ekstraordinært årsmøte 25.08.20.


- Det vil være frivillig å oppgradere til ny lader for dem som allerede har montert.

- Alle nye installasjoner eller oppgraderinger av eksisterende ladestasjoner skal kobles til sameiets felles ladeanlegg (Zaptech).


AS Watt har montere det Zaptech anlegget og kan bistå med montering av nye ladestasjoner.


Basert på vedtaket er Vedtektene oppdatert.


Informasjon om systemet.

Zaptec Borettslag
.pdf
Download PDF • 2.26MB


44 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page