top of page

Sommerhilsen fra styret


Her kommer en liten status før sommerferien inntreffer for fullt.

Nedgraving av søppel

Vi får stadig beskjed om forsinkelser i leveranse fra Enviropac. De har hatt utfordringer med å levere containere, og det siste vi fikk informasjon om er utfordringer med kabler fra luft til jord fra ulike leverandører. Styret er på saken og kommer til å følge opp tettere enn tidligere for å sørge for fremdrift. Vi hadde et mål om at dette skulle stå ferdig før sommer, og håper vi klarer å få dette på plass før vinteren setter inn. Vi beklager forsinkelsen og kommer til å jobbe for å få dette ferdigstilt.

Tilbud fra Canal Digital

Vi har fulgt opp innspill fra årsmøte om å se på muligheten for å øke bredbåndsfarten. Tilbudet vi har fått fra Canal Digital inneholder en vesentlig økning i prisen, og en økning i bindingstid. Vi vil derfor ikke gå videre med dette. Det vil uansette bli en revudering av tilbud over nyåret da kontrakten går ut. Styret skal fortsette å følge opp dette.

Tilbakemelding på hageplan

Før sommeren sendte styret ut en spørreundersøkelse rundt hageplanen som ble presentert på årsmøtet. Vi setter veldig pris på engasjementet og tilbakemeldingene, vi mottok totalt 18 tilbakemeldinger, som har gitt verdifull tilbakemelding på hva hagekomiteen skal jobbe videre med.

Kort oppsummert:

  • investering: Flertallet (55%) svarte at de var villig til å investere mellom 1 000 000 - 2 000 000 (utgjør ca. en økning på maks 1 235 kr i mnd fordelt på 5 år).

  • Av større investeringer er det klart flertall for å fjerne grus og se på et bedre alternativ f. eks. revet betong, samt se på lavere belysning langs stien.

  • Av litt mindre investeringer er det sittegruppe ved lekeplassen som hadde høyest prioritering.

Hagekomiteen har fått i oppdrag å se nærmere på begge disse punktene, og vil forhåpentligvis kunne fremlegge et konkret forslag når det kommer til fjerning av grus til årsmøte i 2019. Dette er selvsagt en beslutning som krever godkjenning i et årsmøte.

Det visuelle uttrykket har mye og si på trivsel, samhold og ikke minst verdi på hver enkelts bolig. Vi ønsker at nærområdet rundt oss skal ha et positivt inntrykk av sameiet, og det visuelle har en stor betydning i denne sammenhengen. Vi ønsker et området, som gjenspeiler eksklusivitet, hygge og samhold, rett og slett et visuelt uttrykk som viser at dette er en bra plass å bo.

Har du lyst til å ta del av dette arbeidet? Ta kontakt, hagekomiteen er på jakt etter en ny leder/medlem.

Ekstraordinær generalforsamling

Vi ser frem til å treffe dere alle på ekstraordinær generalforsamling med sosial samling etterpå tirsdag den 21.08 kl 18.00. Med følgende agenda (se tidligere mail sendt ut 1.07)

Agenda:

1. Andreas og Kathrine Berglind flytter over sommeren, og det må derfor velges nytt medlem til styret og ny leder av hagekomiteen.

2. Endring av husordensregler for farge på terrassebord

3. Oppfølging av saker fra Årsmøte 2018, inklusive oppfølging av Hageplan

Det vil være anledning til å melde saker til møtet, og ber om at det kommer styret i hende på mail innen 11.8.

Vi planlegger å avholde møte på fellesarealet, eventuelt med sosial sammenkomst etterpå.

Ønsker dere en riktig god sommer, og husk; vann plenene i sommervarmen:)

Hilsen styret

95 views
bottom of page