top of page

Sommerhilsen fra styret

Nedgraving av kontainere

Arbeidet med å få installert en løsning med nedgravde kontainere for avfall går fremover. Dessverre ikke så raskt som vi hadde håpet. Det ene er endelig avklaring av plassering i forhold til praktiske og estetiske forhold.

Det andre er at den typer kontainer vi trenger ikke kan leveres før etter sommeren.

Vi ser derfor for oss at arbeidet starter en gang på høsten men i god tid før vinteren setter inn. Se bilde av løsningen slik den vi se ut på overflaten, og skissen i forhold til plassering. Sannsynligvis vil de trekkes noe lengre ned fra inngangen enn det som er angitt. Det ser ut til at vi kan få en god løsning innen de økonomiske rammene som ble vedtatt på årsmøtet.

Arbeidet rundt plattingen for avfallsbeholdere utenfor Fürstenga er i gangsatt, og regnes med å bli ferdigstilt i løpet av neste uke.

Vaktmester

Styret er veldig fornøyd med innsatsen til vår nye vaktmester, og dersom det er spørsmål eller innspill i den anledning hører vi gjerne fra dere, dere kan kontakte styret direkte her.

Robotklipperen fungerer bra på store deler av området, men trenger fortsatt noe kalibrering for å dekke hele området som vi i utgangspunktet håper at den skal dekke. Per dags dato gjør den jobben på lekeplassen, og det store fellesarealet på ved siden av fellesområdet.

Plenene foran husene i Fürstenga som den også etter planen skal ta, er ikke optimal inntil videre. Vaktmester vil dekke det området ved behov frem til robotklipperen fungerer opptimialt.

Hagekomiteen

Landskapsarkitekt har vært på befaring og kommet med en del tips som vi hagekomiteen tar med oss videre. Planen er at vi kan presentere en langsiktig plan for området vårt på neste sameieret. I felleskap kan vi da beslutte hva som bør prioriteres, hvor mye penger vi ønsker å bruke og hvilke prosjekter vi kan gjøre på lengere sikt. Slik får vi en helhetlig plan som vi kan følge over år, og vi kan bruke dugnad for å gjøre enkelte ting.

NB! kommer med ny dato for sommerfest så fort vi finner en dato som passer i august. Vi håper vi får det til denne gangen.

Nettsiden

Det vil komme mer innhold på hjemmesiden i løpet av sommerferien.

Husk og lagre hjemmesiden så har du den til du trenger praktisk informasjon.

Takk for god innsats på dugnaden! Det ble også et hyggelig treff for dem som hadde anledning til å delta.

Riktig god sommer,

Hilsen styret.

63 views
bottom of page