top of page

Dugnad høsten 2019


Dugnad søndag 10.11 kl 13.00-16.00.

Aktuelle oppgaver er raking, høytrykksspyling av trapp og granittveggene. Fordele mer grus til søppelcontainere. Minner på at sluk på tak må renses nå på høsten..

Det vil, som tidligere år bli en hyggelig samling med pølser. Hvis noen føler et kall til å bidra med bevertning/kakebaking så tas det i mot med stor takk.

Forøvrig vil vi orientere om at Hagekomiteen vil komme med forslag til en hageplan senere i år, og vi kommer tilbake med mer informasjon.

Vi gleder oss til å samles!

Vennlig hilsen,

Styret og Hagekomiteen.

10 views
bottom of page